Ffair Brethyn@Soar Fair

Shw mae! Hello!

Digwyddiad arall gwych y byddaf yn cael stondin yn felly dewch draw! / Another fantastic event that I will have a stall at so please come along!

Ffair Brethyn@Soar Fair

Dydd Sadwrn/Saturday Hedref/October 27

Diwrnod i’r teulu cyfan yn dathlu treftadaeth brethyn Cymreig a lleol.

A day for the whole family celebrating Welsh and local cloth.

Rhwng/Between 10am & 2pm

-Gweithdy gwehyddu / Weaving workshop
-Arddangosfeydd brethyn / Cloth Exhibitions
-Stondinau crefft a brethyn Cymreig / Craft and Welsh cloth stalls

***

Rhwng/Between 2pm & 4pm

-Lansiad byw gwaith celf brethyn Soar gyda Cefyn Burgess / Live launch of Soar art exhibition with Cefyn Burgess
-Perfformiadau byw / Live performances
-Dished a thishen I bawb! / tea and cakes for all!

Mynediad am ddim / Free entry

Gwela i chi yno! / See you there!

xxx

20121025-122846 AM.jpg

Advertisement

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s