Fantastic Ffair Hâf

Super successful Ffair Haf at Ysgol Gynradd Gymraeg Aberdâr! I lost count of how many badges we made!! Glitter extravaganza!!! The kids were amazing, so creative and talented, and polite I must say! 

Can’t wait to do another fair 😄

❤️💛💚💙💜💖

You can always buy a badge or order a custom badge from my etsy page. I’ll be uploading all my new badge designs ASAP!

Advertisement

Ffair Brethyn@Soar Fair

Shw mae! Hello!

Digwyddiad arall gwych y byddaf yn cael stondin yn felly dewch draw! / Another fantastic event that I will have a stall at so please come along!

Ffair Brethyn@Soar Fair

Dydd Sadwrn/Saturday Hedref/October 27

Diwrnod i’r teulu cyfan yn dathlu treftadaeth brethyn Cymreig a lleol.

A day for the whole family celebrating Welsh and local cloth.

Rhwng/Between 10am & 2pm

-Gweithdy gwehyddu / Weaving workshop
-Arddangosfeydd brethyn / Cloth Exhibitions
-Stondinau crefft a brethyn Cymreig / Craft and Welsh cloth stalls

***

Rhwng/Between 2pm & 4pm

-Lansiad byw gwaith celf brethyn Soar gyda Cefyn Burgess / Live launch of Soar art exhibition with Cefyn Burgess
-Perfformiadau byw / Live performances
-Dished a thishen I bawb! / tea and cakes for all!

Mynediad am ddim / Free entry

Gwela i chi yno! / See you there!

xxx

20121025-122846 AM.jpg